Reiseråd og reiseinformasjon

Tyrkia - reiseråd

Sist oppdatert av UD: 13.4.2018
Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i grenseområdene nærmere enn ti km fra grensen til Syria.
Det oppfordres til å utvise aktsomhet ved reiser i øvrige provinser i sørøst.

Reiseinformasjon om Tyrkia.

Denne siden ble sist oppdatert 11.11.2018

Reiseinformasjon oppdatert av UD den 2.11.2018


Den to år lange unntakstilstanden ble opphevet etter president- og parlamentsvalget 24. juni 2018.
Flere av tiltakene som ble iverksatt de to siste årene er imidlertid videreført gjennom lovendringer.
 Det sørøstlige Tyrkia preges fortsatt av uforutsigbarhet og spenninger.

Sikkerhet

Den enkelte har alltid et personlig ansvar for å ivareta sin egen sikkerhet ved reiser til Tyrkia. Reisende oppfordres til å oppdatere seg på den aktuelle sikkerhetssituasjonen, samt følge de råd og anvisninger som både tyrkiske og norske myndigheter gir. Reiserådet for Tyrkia (se over) er særlig knyttet til konfliktene i Syria og Irak samt den pågående konflikten mellom tyrkiske sikkerhetsstyrker og PKK i Tyrkias sørøstlige provinser. Alle reisende bes registrere sin reise via reiseregistrering.no.

Med unntak av områdene som er dekket av reiserådet går livet nå de fleste steder sin vante gang uten større synlige endringer utover en til tider økt tilstedeværelse av politi og sikkerhetspersonell. Myndighetene har siden kuppforsøket 15. juli 2016 gjennomført flere store anti-terroroperasjoner som har bidratt til at det siden nyttår 2017 ikke har vært terrorangrep i de mest populære turistområdene eller de største byene. Situasjonen i sørøst er fortsatt ustabil og uforutsigbar. Kamphandlingene medførte store ødeleggelser, og det gjennomføres fortsatt anti-terroroperasjoner i området.

Unntakstilstanden som ble innført i etterkant av kuppforsøket 15. juli 2016, ble opphevet natt til 19. juli 2018. I etterkant er det imidlertid vedtatt flere forslag til endringer i lovverket som i stor grad innebærer videreføring av en rekke tiltak som ble iverksatt under unntakstilstanden. Dette gjelder særlig endringer i anti-terrorloven og straffeloven. Det har de siste to årene blitt gjennomført store utrenskninger innen både offentlige og private strukturer, og både tyrkere og utenlandske borgere har opplevd utreiseforbud.

Unntakstilstanden medførte identifikasjonsplikt i hele Tyrkia. Det anbefales at man alltid sørger for å ha med seg ID-papirer når man beveger seg ute. Eneste gyldige identifikasjon for norske borgere i Tyrkia er pass. Videre oppfordrer vi norske borgere til å holde seg kontinuerlig oppdatert på informasjon fra lokale medier, samt følge anvisninger fra tyrkiske myndigheter.


Tyrkiske myndigheter fører streng kontroll med besøkende til alle områder i Tyrkia. Det betyr at enhver, også utenlandske borgere, kan oppleve å bli nektet innreise til et område.

 

Terrortrusselen

 Et terrorangrep vil, som i andre land, kunne inntreffe uten forvarsel. Slike angrep vil også kunne ramme steder som besøkes av utenlandske borgere. Normalt legger myndighetene lokk på informasjon ved terrorangrep. Internett blir ofte tregere og det kan være vanskelige å kommunisere på sosiale medier.
Terrorangrep i Tyrkia har blitt gjennomført av både nasjonale og internasjonale terrorgrupper. Hovedsakelig har disse angrepene vært rettet mot tyrkisk politi, militære og sikkerhetsstyrker, samt mot politiske mål. Det alvorligste terrorangrepet i Tyrkias moderne historie, med over 100 drepte sivile, fant sted i Ankara 10. oktober 2015. Det siste store angrepet fant sted i Istanbul natt til 1. januar 2017.

Praktisk informasjon

Det er 220 volts strøm, og det benyttes samme type stikkontakt som i Norge. Av ulike årsaker kan strømmen forsvinne helt vilkårlig, også i de store byene. Stort sett er dette likevel kun for korte perioder.

Teletjenester virker stort sett tilfredsstillende, men det kan til tider være begrenset kapasitet. Å ringe på mobiltelefon fra Tyrkia til utlandet, og særlig på ikke-tyrkisk abonnement, er dyrt. Tyrkia er ikke medlem av EU/EØS og er derfor ikke en del av ordningen om fri mobilbruk. Telefonregningen kan derfor fort bli dyr om man ikke tar visse forholdsregler.
For å ringe til Tyrkia brukes retningsnummer +90.
Bruk av kredittkort i de største byene og ved de fleste turiststedene er godt tilrettelagt, litt avhengig av hvilket sted man handler. Visa, Eurocard, Diners Club, Mastercard og American Express aksepteres av de fleste som tar kredittkort. I mindre byer og på landsbygda bør man basere seg på kontanter. Uttak fra minibank med norske bankkort fungerer stort sett meget greit. Drosjer tar kun kontanter.
I de store varemagasinene er åpningstiden normalt mellom 10:00 og 22:00. Generelt holder forretninger lengre åpent enn i Norge. Åpningstider i banker er normalt mellom 08:30-12:30 og 13:00-16:30. Offentlige kontorer har samme åpningstider.
I Tyrkia benyttes tyrkiske lira (TRY eller TL). Det går hundre kuruş (øre) på én tyrkisk lira. De vanligste sedlene er 5-10-20-50-100 lira. 200-sedlene er mindre utbredt, og det kan være et problem å få vekslet disse i mindre forretninger og drosjer.
Tyrkia ligger én time foran Norge ved norsk sommertid og to timer foran Norge ved norsk vintertid. Tyrkia er i tidssonen UTC+3 året rundt.
Tyrkia har både faste og bevegelige helligdager: 1. januar - nyttårsdag, 23. april - nasjonal suverenitetsdag og barnas dag, 1. mai - arbeidernes internasjonale kampdag, 19. mai - til minne om Atatürk, ungdoms- og sportsdag, 30. august - seiersdagen og 29. oktober - republikkens dag. I tillegg kommer de bevegelige helligdagene knyttet til de religiøse høytidene som for 2019 ser ut til å være 5. – 7. juni - Ramazan Bayramı (bevegelige helligdager som markerer enden på fastemåneden Ramadan) og 12.- 14. august - Kurban Bayramı/Eid al-Adha.
Det kan være både nyttig og hyggelig å sette seg inn i lokale skikker, språk, lover og regler før avreise.
Når bagasjen pakkes, er det viktig ikke å glemme å ta med seg sunt vett, alminnelig høflighet og - ikke minst - de mest grunnleggende hemninger. Dette gjelder for Tyrkia som for ethvert annet land. Tyrkere setter stor pris på at feriegjester viser interesse og respekt for landet og kulturen.
Tyrkerne flest er høflige, vennlige, gjestfrie og service-innstilte. De viser i større grad enn det er vanlig i dagens Norge en ærbødighet overfor naturlige autoriteter/overordnede, slik som foreldre, eldre mennesker, lærere m.m. Man tiltaler disse i høflighetsform, og det er vanlig at unge viker plass for eldre på offentlige transportmidler og lignende.
I dagens Tyrkia er det store forskjeller på klestradisjoner. Det moderne og det tradisjonelle går side om side. For kvinner er det nå mer akseptert enn før å bruke tradisjonelt skaut og frakk i det offentlige liv/rom. Vanlig norsk kleskode er helt akseptabel. Bikinitopp på spasertur i byen anbefales likevel ikke. Ved besøk i moské skal skoene alltid tas av, og besøkende skal gå i lange benklær. Kvinner må dekke til skuldre, armer og hode, og ha kjole/skjørt som rekker nedenfor knærne. Sjal er meget anvendelig.
I hvilken grad tyrkere behersker engelsk, avhenger mye av hvor i landet man befinner seg. Ved de typiske turiststedene er engelsk, tysk og fransk svært godt utbredt. Fremmedspråk er ellers ikke veldig utbredt i resten av landet, og det kan derfor være noe vanskelig å kommunisere om man ikke behersker tyrkisk. Lommeparlør og bruk av smart-telefon er nyttig. Adresser og eventuelt kart kan tas med og vises til sjåføren.
Reisende til Tyrkia er, som til ethvert annet land, underlagt lokal lovgiving, herunder strafferett. Dersom noen i Tyrkia foretar handlinger som er straffbare etter tyrkisk rett, er det således tyrkiske bestemmelser som gjelder. Tyrkia har en noe annen rettstradisjon enn eksempelvis Norge, noe som fører til at det som er straffbart her kan avvike noe fra hvordan det er andre steder. Skjending av nasjonale symboler som flagg kan for eksempel oppfattes som barnestrek i Norge – i Tyrkia er det straffbart. Besøkende bør derfor i sin opptreden vise alminnelig høflighet og folkevett - unngå provokativ opptreden, og rette seg etter anvisninger fra politi og øvrige ansvarlige myndigheter.
Etter kuppforsøket 15. juli 2016 og innføringen av unntakstilstand i Tyrkia, iverksatte tyrkiske myndigheter strenge tiltak mot personer som mistenkes å ha tilknytning til dem som stod bak kuppforsøket eller som mistenkes for samarbeid med terrororganisasjoner. Grensekontrollen ble innskjerpet. Inntil nå har personer risikert ulike reaksjoner som utreisenekt, innreisenekt og fengsel. En uttalelse eller et innlegg på sosiale medier som bryter med tyrkisk lov eller oppfattes som støtte til en terrororganisasjon, kan i ytterste tilfelle medføre konsekvenser ved innreise/opphold i Tyrkia selv om uttalelsene ligger tilbake i tid.
Vær oppmerksom på at det vil være begrensninger i norske myndigheters mulighet til å yte konsulær bistand til borgere som av tyrkiske myndigheter ansees å være tyrkiske statsborgere.
Man bør alltid ha på seg identifikasjonspapirer. Eneste gyldige identifikasjon for norske borgere i Tyrkia er pass.
Med mange tilreisende fra Norge til Tyrkia hvert år er det nesten ikke til å unngå at noen kan havne i uforutsette og ubehagelige situasjoner. Reiseselskapene som bringer norske turister til Tyrkia er opptatt av å medvirke til at slike situasjoner løses så raskt og så riktig som mulig. 
Norske reisende som begår eller kommer ut for kriminelle handlinger, vil kunne trekke på guider og hotellpersonale som ofte har erfaring med å håndtere uforutsette situasjoner. Også tyrkisk politi – særlig i turiststrøkene – er bedre skolert enn tidligere i å bistå utlendinger. 
I Istanbul, Izmir, Antalya, Alanya og Iskenderun finnes det norske honorære konsulater som vil kunne bistå i påkommende tilfeller. Ambassaden ligger i hovedstaden Ankara og er til enhver tid tilgjengelig om det skulle være behov for det. Det samme gjelder UDs operative senter.  

Dette dekkes ikke av forsikringen

Oppholdstillatelse

Hvordan prute

Praktiske tips

Ditt eget internett

NAV Internasjonalt

Reiseinformasjon

Regler om visum

Tollregler

Sykehus i Kemer

Reiseforsikring

Kontakt info