Site Creator

Om pass og visum til Tyrkia

 

Innreise

Sist oppdatert av UD: 16.03.2018
Denne siden ble sist oppdatert 17.3.2018

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.


Etter kuppforsøket 15. juli 2016 og innføringen av unntakstilstand i Tyrkia, har tyrkiske myndigheter iverksatt strenge tiltak mot personer som mistenkes å ha tilknytning til dem som stod bak kuppforsøket eller som mistenkes for samarbeid med terrororganisasjoner. Grensekontrollen er innskjerpet. 


Personer kan risikere ulike reaksjoner som utreisenekt, innreisenekt og fengsel. Dette gjelder særlig personer som har dobbelt statsborgerskap eller oppholdstillatelse i Norge. Norske myndigheters mulighet til å bistå i slike tilfeller vil være begrenset


Alle norske borgere må ha søkt om visum før innreise til Tyrkia. De uten tyrkisk statsborgerskap kan oppholde seg i Tyrkia i maksimum 90 dager over en periode på 180 dager.


Tyrkia praktiserer to forskjellige måter for å søke visum før innreise til Tyrkia:


1) Visum via elektronisk søknadsportal.  

Både ordinære pass (røde) og nødpass (oransje) kan benyttes for å søke om e-visum. Skal man reise med nødpass og søke om e-visum, må man velge «Ordinary» som kategori for pass.


Tyrkias utenriksdepartement har laget en youtube-video som viser prosessen på en grei måte.

Passet (uansett om det er ordinært pass eller nødpass) må ha en gyldighetstid på minimum seks måneder fra innreisedato til Tyrkia.


Skulle du ha noen spørsmål vedrørende e-visum, kan du besøke denne nettsiden.

 

2) Søke visum hos den tyrkiske ambassaden i Oslo

Hvis du av ulike årsaker ikke kan søke visum via den elektroniske søknadsportalen, må du søke om visum via den tyrkiske ambassaden i Oslo. Saksbehandlingstiden vil da bli betraktelig lengre, og du bør søke i god tid før planlagt avreise.


Kravet til gyldighet av pass er minimum seks måneder etter innreise til Tyrkia.


For ytterligere spørsmål om visum eller oppholdstillatelse vennligst ta kontakt med den tyrkiske ambassaden i Oslo, den tyrkiske konsulatseksjonens call center eller med lokale tyrkiske myndigheter.

Kontaktinformasjon - Tyrkisk Ambassade 

Halvdan Svartes Gate 5,

N-0244 OSLO

Telefon: ( 47 ) 22 12 87 60 

Fax: ( 47 ) 22 55 62 63 

E-post: postmaster@oslo-turkish-embassy.com

Den tyrkiske ambassaden i Oslo sin hjemmeside finner du her.

Konsulatseksjonens call center +90 312 292 29 29

Den norske ambassaden i Ankara, skriver følgende om registrering:

Ambassaden anbefaler alle langtids- og kortidsbesøkende å registrere seg på det nye systemet for norske borgere i utlandet: www.reiseregistrering.no 


Dette er nyttig for deg og nyttig for ambassaden at du registrerer deg.

Det vil gjøre det lettere for utenrikstjenesten å få kontakt med deg i tilfelle noe alvorlig skulle skje der du er. 


I en krisesituasjon vil utenrikstjenesten bl.a. ved kjappe, automatiserte tjenester, forsøke å oppnå kontakt med deg via e-post, SMS eller telefon dersom du legger inn relevant informasjon. Registrering er ikke obligatorisk, men viktig for beredskapen. Opplysningene blir behandlet etter kravene i Personopplysningsloven og vil ikke bli utlevert. 


Du har selv innsyn i dataene om deg og kan endre/ slette disse når som helst. Mobiltelefon må være tilgjengelig når du registrerer deg.

I tilfelle det skulle oppstå en krisesituasjon vil utenrikstjenesten underrette norske borgere i Tyrkia som er registrert på www.reiseregistrering.no, på den raskeste og mest hensiktsmessige måte med konkrete råd og anbefalinger i forhold til den oppståtte situasjon. Vi anbefaler først og fremst alle å holde seg kontinuerlig oppdatert på informasjon fra lokale tyrkiske myndigheter i en krisesituasjon.

Dersom du er kjent med at det finnes norske borgere i Tyrkia som du har grunn til å tro ikke er riktig eller fullstendig registrert ved ambassaden eller på www.reiseregistrering.no, må du gjerne tipse dem om dette.


Ambassadens tidligere registreringssystem vil også bli videreført for å holde kontakt med de nordmenn som ønsker å være på ambassadens adresseliste. Derfor håper vi at du også fyller ut det lille skjemaet under og returnerer til oss.

Se også: www.norway.org.tr/Norsk/bo-i-Tyrkia/Registrering

Dette dekkes ikke av forsikringen

Oppholdstillatelse

Hvordan prute

Praktiske tips

Ditt eget internett

NAV Internasjonalt

Reiseinformasjon

Regler om visum

Tollregler

Sykehus i Kemer

Reiseforsikring

Kontakt info