Mobirise

Om pass og visum til Tyrkia

 

Du søker og får visum på internett

Turistvisumet kan brukes ved flere innreiser(multiple entry), men oppholdenes samlede lengde må begrenses til 90 dager totalt for hele 180 dagers periode. Har man ”brukt opp” de 90 dagene før perioden er over må man vente til hele 180 dagers perioden er over, før man kan søke om innreisevisum på nettet på nytt. 


Passet (uansett om det er ordinært pass eller nødpass) må ha en gyldighetstid på minimum seks måneder fra innreisedato til Tyrkia.


Du besøker websiden for e-Visa og fyller inn den nødvendige person- og passinformasjonen. 

Du betaler gebyret på USD 20 med ditt debet- eller kredittkort (kun Visa og MasterCard). 

I løpet av få minutter vil registreringen være klar og visum innvilget. 

Du skriver selv ut ditt visum på vanlig papir og bringer dette med deg på reisen og viser dette til passkontrollen i Tyrkia. 


Tyrkisk utenriksdepartement har laget en YouTube video som viser prosessen på en grei måte.

Den tyrkiske e-visa portalen vil automatisk avslå din søknad om visum hvis ditt ordinære pass (rødt) ikke skulle være gyldig minst 

60 dager etter visum er innvilget.. 


Det vil ikke lenger være mulig å kjøpe visumetikett på tyrkiske flyplasser etter ankomst, før man går i passkontrollen.                               


Den norske ambassade anbefaler at du laster ned det elektroniske visumet og lagrer dette på din computer/mobil/nettbrett som du har med deg slik at du kan skrive dette ut på nytt hvis du skulle miste utskriften. 


Skulle du ha noen spørsmål vedrørende e-visum så besøk denne websiden.


Hvis du trenger noe annet en turist- eller forretningsvisum må du kontakte den tyrkiske ambassade i Oslo (se under) for å søke om riktig tillatelse i god tid før avreise.


Om pass

Det viktig å merke seg at det er kun de med ordinært, rødt pass som kan søke om elektronisk visum på nettet.

Fra 1. januar 2015 må passet være gyldig i minst 60 dager etter visumets utløp.

Søknad om pass for nært forestående reise til Tyrkia medfører at produksjon av passet kan prioriteres på lik linje som ved reise til de andre landene som ikke aksepterer norsk nød pass (Forente Arabiske Emirater og USA) 


Du kan ikke reise inn i Tyrkia med norsk nød passfordi tyrkiske myndigheter ikke aksepterer dette dokumentet lenger. 


Søknad om pass for nært forestående reise til Tyrkia medfører at produksjon av passet kan prioriteres på lik linje som ved reise til de andre landene som ikke aksepterer norsk nød pass (Forente Arabiske Emirater og USA). 

 

Den norske ambassaden i Ankara, skriver følgende om registrering:

Ambassaden anbefaler alle langtids- og kortidsbesøkende å registrere seg på det nye systemet for norske borgere i utlandet: www.reiseregistrering.no 


Dette er nyttig for deg og nyttig for ambassaden at du registrerer deg på www.reiseregistrering.no. 


Det vil gjøre det lettere for utenrikstjenesten å få kontakt med deg i tilfelle noe alvorlig skulle skje der du er. 


I en krisesituasjon vil utenrikstjenesten bl.a. ved kjappe, automatiserte tjenester, forsøke å oppnå kontakt med deg via e-post, SMS eller telefon dersom du legger inn relevant informasjon. Registrering er ikke obligatorisk, men viktig for beredskapen. Opplysningene blir behandlet etter kravene i Personopplysningsloven og vil ikke bli utlevert. 


Du har selv innsyn i dataene om deg og kan endre/ slette disse når som helst. Mobiltelefon må være tilgjengelig når du registrerer deg.

I tilfelle det skulle oppstå en krisesituasjon vil utenrikstjenesten underrette norske borgere i Tyrkia som er registrert på www.reiseregistrering.no, på den raskeste og mest hensiktsmessige måte med konkrete råd og anbefalinger i forhold til den oppståtte situasjon. Vi anbefaler først og fremst alle å holde seg kontinuerlig oppdatert på informasjon fra lokale tyrkiske myndigheter i en krisesituasjon.

Dersom du er kjent med at det finnes norske borgere i Tyrkia som du har grunn til å tro ikke er riktig eller fullstendig registrert ved ambassaden eller på www.reiseregistrering.no, må du gjerne tipse dem om dette.


Ambassadens tidligere registreringssystem vil også bli videreført for å holde kontakt med de nordmenn som ønsker å være på ambassadens adresseliste. Derfor håper vi at du også fyller ut det lille skjemaet under og returnerer til oss.


Se også: www.norway.org.tr/Norsk/bo-i-Tyrkia/Registrering

Dette dekkes ikke av forsikringen

Oppholdstillatelse

Hvordan prute

Praktiske tips

Ditt eget internett

NAV Internasjonalt

Reiseinformasjon

Regler om visum

Tollregler

Sykehus i Kemer

Reiseforsikring

Kontakt info